We’re Coming Soon…

Welkom bij Stichting Studio Krik.

Onze missie is met behulp van technische en kunstzinnige disciplines een inclusief en toegankelijk speelveld creeeren voor een gemengde groep waarbij bewustwording en inzicht een belangrijk element vormen. Door laagdrempelige en speelse confrontatie een brug te vinden tussen gekleurde brillen en overtuigingen van belemmerende aannames en onwetendheid met betrekking tot zintuigelijke differentiatie.

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden. Het bestuur werkt onbezoldigd.
Beer Boneschansker – Voorzitter
Krik Verschoor – Lid
Ellen de Ruiter – Secretaris/Penningmeester

 

KvK 75279274
RSIN 860220461
BTW
Bank
stichtingstudiokrik@gmail.com