We’re Coming Soon…
>Project SYNEST

Welkom bij Stichting Studio Krik. Er word op dit moment aan de website gewerkt.

Onze missie is met behulp van technische en kunstzinnige disciplines een inclusief en toegankelijk speelveld creeeren voor een gemengde groep waarbij bewustwording en inzicht een belangrijk element vormen. Door laagdrempelige en speelse confrontatie een brug te vinden tussen gekleurde brillen en overtuigingen van belemmerende aannames en onwetendheid met betrekking tot zintuigelijke differentiatie. Een groep mensen waarvan de culturele sector grotendeels afgehouden wordt zijn die gene waarbij de toegang onbewust geweigerd wordt door logistieke of artistiek handelen. De inclusieve niche bereiken en samensmelten met de mainstream vergt innovatie en creativiteit. Het gebruik van een handicap als artistiek medium en een toegankelijk speelveld creeen leid tot een grotere zichtbare diversiteit. Hierdoor wordt een onaangesproken groep ‘beperkten’ aangespoort om te participeren.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden. Het bestuur werkt onbezoldigd.
Beer Boneschansker – Voorzitter
Krik Verschoor – Lid
Ellen de Ruiter – Secretaris/Penningmeester

 

KvK 75279274
RSIN 860220461
BTW
Bank
stichtingstudiokrik@gmail.com