Welcome to Synest

Studio Krik ontwikkelt Synest, een installatie met acteurs. Het speeld zich af in een retro futuristische setting. Ieder mens wordt opgeroepen om zich aan te melden. Eenmaal aangemeld wordt de patient naar een apparaat geleid waarna deze verschillende testen uitvoerd. Het zijn zintuigelijke testen met een twist. Zo gaat de patient horen door te voelen en zien door te ruiken. Zo kun je spelenderwijs ervaren hoe het is om een zintuigelijke beperking te hebben. Na een uitvoerige test volgt de uitslag.